Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en psykologisk metode, der bygger på mere end 25 års grundforskning i den menneskelige psyke. Metoden er udviklet af professor og psykolog Adrian Wells, Manchester University og giver en ny og banebrydende forklaring på, hvorfor psykiske lidelser opstår. Metakognitiv terapi er et paradigmeskifte indenfor psykologien og metoden har vist sig meget effektiv til behandling af bl.a. angstlidelser og depression.

I metakognitiv terapi arbejder vi med de overordnede mentale mønstre, der medfører- og vedligeholder psykisk lidelse. Metoden giver indsigt i hjernens styresystem, et "kørekort til hjernen", og er derfor ikke et nyt psykologisk "værktøj", men en anderledes måde at forholde sig til sit sind og tanker på. Vi beskæftiger os ikke med det konkrete indhold af tankerne, men i stedet til, hvad vi gør ved vores tanker. Det betyder i praksis, at du ikke behøver at bearbejde tidligere traumer eller dykke ned i oplevelser fra barndommen for at gå i metakognitiv terapi.

Hvilke blomster vander du?

Terapien tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer og gennem undersøgende dialog, øvelser og eksperimenter udfordrer vi de metakognitive overbevisninger, der fastholder dine uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd. 

Du skal ikke lære en masse nye teknikker, men i stedet opdage at du allerede har en fantastisk evne til at styre dine tankeprocesser.  At det faktisk er en mulighed at stå af "tankekarrusellen" og lade negative tanker og følelser være. Det kaldes ”afkoblet opmærksomhed” og er centralt i terapien på tværs af psykiske lidelser. Når man er ”afkoblet opmærksom” får sindet mulighed for at helbrede sig selv. 

De fleste klienter oplever en kæmpe lettelse, når de opdager at de kan styre, hvor meget tid de bruger på overtænkning. Det giver overskud til at være nærværende og engagere sig i de ting, der betyder noget


Et metakognitivt terapiforløb strækker sig typisk over 5-10 sessioner og veksler mellem dialog, øvelser og hjemmeopgaver. Formålet med terapien er, at du bliver i stand til at mestre både nuværende og fremtidige udfordrende situationer uden at udvikle stress, angst eller depression igen.


Læs mere om metakognitiv terapi og de imponerende forskningsresultater, som er samlet på MCT-Institute UK

og MCT-institute DK.